Καλώς ήρθατε!


Μερικές δυνατότητες του συστήματος:

  • Εγγραφή μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο
  • Χωροταξική κατανομή με βάση την σχολική περιφέρεια ή περιοχή
  • Σχεδίαση σε χάρτη της σχολικής περιφέρειας και αυτόματη κατανομή των μαθητών
    που εισάγονται από αρχείο excel ή άλλη εφαρμογή με βάση την διεύθυνσή τους
  • Προεπισκόπηση σχολείου σε χάρτη με βάση την διεύθυνση κατοικίας.


Πατήστε Μπροσούρα για να κατεβάσετε το αρχείο σε μορφή pdf.

Πατήστε Βίντεο για παρουσίαση σε μορφή βίντεο.

Πατήστε Αναζήτηση σχολείου για προεπισκόπηση πληροφοριών και εμφάνιση σχολείου σε χάρτη.

Πατήστε Συνδεθείτε για να συνδεθείτε.